วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ ที่๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๔.๓๐น. ฝึกซ้อมขบวนพาเหรดโรงเรียน
วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๙.๐๐น.ซ้อมขบวนพาเหรด
เวลา๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
วันพุธ ที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๓๐น. วันแข่งขันกีฬาสีเครื่อข่ายท่าศาลา ณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๓๐น. วันที่สองของการแข่งขันกีฬาสี เครื่อข่ายท่าศาลา ณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                    ช่วยครูประชันเพลงเชียร
เวลา ๑๖.๐๐น. ช่วยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสนามกีฬา
วันศุกร์ ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น