วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
โรงเรียนปิด
วันอังคารที่ ๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๑
เวลา ๑๑.๓๐ น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
วันพุธที่ ๖ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
ไม่ได้สอนเนื่องจากต้องเข้าประชุมเงินกู้ทางมหาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๗  เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๑๕ น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๓.๓๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี
วันศุกร์ที่๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๒.๓๐ น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๓.๓๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น