วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ ที่๘ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๑๕น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๓.๓๐น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๔.๓๐น.  สอนเด็กพิเศษเรียนร่วมพร้อมกับครูพี่เลี้ยง
วันอังคาร ที่๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๓๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๑.๑๕น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๓๐น. ลงจัดแถวนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับถุงพระราชทาน
วันพุธ ที่๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๗.๓๐น. เวรเฝ้าหน้าประตูโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนแทนชั้นประถมศึกษาปีที่๒/๑
เวลา๑๒.๑๕น. เวรขายของสหกรณ์โรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๑
เวลา๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
วันศุกร์ ที่๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๐.๓๐น.  เข้าสอนแทนครู
เวลา๑๒.๓๐น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๔.๓๐น.  สอนเด็กพิเศษเรียนร่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น