วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมนักกีฬาในแต่ละสี
วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมเพลงเชียรในแต่ละสี
วันพุธ ที่๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๗.๑๕น. เวรเฝ้าประตูหน้าโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา  ๑๔.๓๐น. พบครูนิเทศก์ของคณะ
วันพฤหัสบดี ที่๑๔เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๑๕น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๔.๐๐น. ซ้อมขบวนเดินพาเหรด
วันศุกร์ ที่๑๕เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันกีฬาสีภายในโรงเรียน
                    ราชประชานุเคราะห์ ๘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น