วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๗.๑๐ น. เข้าเวรประตูหน้าโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๙.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบพร้อมซ้อมนักกีฬา
วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น. ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.  เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา ๑๑.๓๐ น. ตักข้าวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. คัดเลือกนักกีฬาตามสีที่รับผิดชอบพร้อมซ้อมนักกีฬา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น