วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่๒๙เดือนพฤษภาคม๒๕๕๕

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่๒๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น.คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น.ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งานเด็กพิเศษบกพร่องทางการเรียน
เวลา๐๙.๓๐น.เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๖.๓๐น. ลงชื่อกลับบ้าน
วันอังคาร ที่๒๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น.ถ่ายเอกสารเรียนเชิญผู้ปกครองเด็กพิเศษบกพร่องทางการเรียน
เวลา๑๑.๑๕น.ตักกับข้าวตอนเที่ยงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๖.๓๐น.ลงชื่อกลับบ้าน
วันพุธ ที่๒๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา ๐๗.๑๐น.เข้าเวรประตูหน้าโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๑.๑๕น.ตักกับข้าวตอนเที่ยงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๑๕น. เวรขายสหกรณ์
เวลา๑๖.๓๐น.ลงชื่อกลับบ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๙.๓๐น.เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๑.๑๕น.ตักกับข้าวตอนเที่ยงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๒.๐๐น. เวรขายน้ำ
เวลา๑๖.๓๐น.ลงชื่อกลับบ้าน
วันศุกร์  ที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐น.ลงชื่อมาโรงเรียน
เวลา๐๘.๐๐น. คุมแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๐๘.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๓
เวลา๑๑.๑๕น.ตักกับข้าวตอนเที่ยงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เวลา๑๓.๓๐น. เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๕/๒
เวลา๑๖.๓๐น.ลงชื่อกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น